Sök på hela webbplatsen

P- Antifaktor Xa, LMWH

Indikation

Monitorering av behandling med LMWH (lågmolekylärt heparin).

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 (Sörmland/Västra Götaland) alt. Sjukvårdsremiss STH, Annan analys (Stockholm).

Provtagning

OBS! Ange provtagningstid.


Sörmland och Västra Götaland:

Prov tas omedelbart före en injektion, därefter tas ytterligare ett prov 3-4 timmar efter subkutan injektion av LMW-heparin då maximal nivå i plasma föreligger.

Citratrör.

Provet får ej tas från inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid och eventuell behandling. 

 

Stockholm: Prov vidarebefordras till Karolinska Universitetssjukhuset för analys, se deras anvisning.

Förvaring/transport

Lämnas till laboratoriet inom 30 min efter provtagning.

Alternativt centrifugeras omedelbart i 20 min vid 2000 x g. Plasma hälls av i ett avhällningsrör, fryses omedelbart vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.


OBS! Lämna alltid kvar ca 0,5 cm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.

Svarsrutiner

Sörmland: Analys utförs dagligen.

Västra Götaland: Analys utförs en gång i veckan (fredagar).

Referensintervall

Terapiintervall: Se FASS !

Tolkning av svar

Normalt finns ingen anti-Faktor Xa –aktivitet i plasma.

För dosering och plasmanivåer hänvisas till FASS.

Skribent:
Gergely Talaber, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-09-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng