Sök på hela webbplatsen

Pt(U)- Albumin, mikroutsöndring

Indikation

-  Bedömning av förekomst av mikroangiopati.

-  Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni och ateroskleros.

-  Uppföljning och diagnos av akuta/subakuta glomerulära njursjukdomar.

Analysmetod

Immunturbidimetri

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Natturin samlas i plastflaska/dunk utan tillsats.

Uppsamlingstiden anges i minuter (vanligen 720 minuter = 12 timmar).

Ange den noga uppmätta natturinvolymen (mL) och uppsamlingstiden (minuter) på remissen.


Observera att grumlig urin och blodig urin kan ge för låga respektive för höga albuminvärden.

Förvaring/transport

Skicka 5 mL av den välblandade natturinen i ett avhällningsrör för urin.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Referensintervall

<20 µg/min 

Tolkning av svar

Pt(U)-Albumin, mikroutsöndring används idag främst som verifikationsanalys av med U-Albumin/Kreatinin kvot nyupptäckt låggradig hyperalbuminuri (”mikroalbuminuri”).

Skribent:
Gergely Talaber, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-03-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-27

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng