Sök på hela webbplatsen

U- Albumin (Stockholm)

Indikation

- Bedömning av förekomst av mikroangiopati.

- Behandlingskontroll vid diabetes, hypertoni och ateroskleros.

- Uppföljning och diagnos av akuta/subakuta glomerulära njursjukdomar.

Analysmetod

Immunturbidimetri

Remiss

Laboratorieremiss 1 , Annan analys.

Provtagning

Stickprov från första morgonurin efter nattvila rekommenderas.

Observera att grumlig urin och blodig urin kan ge för låga respektive för höga albuminvärden.

Förvaring/transport

Skicka urin i ett avhällningsrör för urin, fyllt till 2/3.

Referensintervall

< 25 mg/L

Skribent:
Gergely Talaber, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-02-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng