Sök på hela webbplatsen

B- Bly (Pb)

Remiss

Analysen utförs inte längre (2018-05-16) inom Unilabs. Proverna vidarebefordras därför till externt laboratorium ALS Scandinavia AB (Se meddelande 2/2018).

 

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss, allmän

Provtagning

Na-heparinrör utan gel.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyla upp till 5 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 ggr/vecka.

Referensintervall

Se remissvar

Skribent: Soheir Beshara, Överläkare , Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-11-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng