Sök på hela webbplatsen

F- Calprotectin

Indikation

Utredning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

samt uppföljning och behandlingseffekt av patienter med IBD.

Analysmetod

Kemiluminiscens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Måste beställas på egen remiss.

Provtagning

Provtagningsör med sked, för feces (utan tillsats), se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåp.

Transporteras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.


Svarstid: 2 - 7 dagar.

Referensintervall

< 50 mg/kg

 

Barn < 4 år, framför allt spädbarn, har högre värden.

Tolkning av svar

Calprotektin produceras huvudsakligen i neutrofila granulocyter som vid inflammatoriska tillstånd i tarmen migrerar till tarmlumen varvid ses en ökning av Calprotektin i faeces.

En ökning av F-Calprotektin kan därför ses vid allehanda inflammatoriska processer, inte minst vid Ulcerös colit och Mb Crohn, men också vid cancer, infektioner, divertikulit och celiaki.

Lätt förhöjda värden skall tolkas med försiktighet.

Funktionella tillstånd som colon irritabile, IBS, ger ingen Calprotektinökning.

Falskt positiva resultat kan erhållas vid blödningar i tarmkanal och näsa, mensblödning, bakteriella luftvägsinfektioner och behandling med NSAID-preparat.   

Skribent: Gergely Talaber, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-12-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-29

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng