Sök på hela webbplatsen

Pt(U)- Calcium

Indikation

Hyperkalciuri är vanlig vid alla former av hyperkalcemi oavsett om detta beror på ökad PTH-aktivitet
eller ej.

Nedsatt tubulär reabsorption av kalcium med hyperkalciuri och njurstensbildning förenat med normokalcemi karakteriserar den idiopatiska hyperkalciurin.

Sänkt urinutsöndring av kalcium ses vid hypokalcemi men också vid familjär hyperkalcemi med hypokalciuri.

Analysmetod

Fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Dygnsmängd urin samlas i plastflaska/dunk med tillsats av saltsyra. Dunk hämtas på Klinisk kemi alternativt beställs saltsyra från respektive Kemlab.


Stockholm och Sörmland: 20 mL 6M saltsyra, gäller vuxna.
Säkerhetsdatablad, för 6M saltsyra (pdf-fil).


Västra Götaland: 16 mL 5M saltsyra, gäller vuxna,
för barn 1 mL 5M saltsyra per förväntad 100 mL urin.
Säkerhetsdatablad, för 5M saltsyra (pdf-fil).


Dunken får ej fyllas mer än 1,5 L. Vid större urinmängd, fortsätt att samla i nästa dunk.
Ange den noga uppmätta dygnsmängden urin på remissen (om uppgift saknas besvaras provet med koncentration (mmol/L) utan angivande av referensintervall).

 

Skicka 5 mL av den välblandade dygnsmängden i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras 2 dagar i rumstemperatur eller 4 dagar i kyla.

Svarsrutiner

Stockholm: Analys utförs dagligen.

Sörmland och Västra Götaland: Analys utförs vardagar.

Referensintervall

2,5 - 8,0 mmol/dygn

Urin-calcium påverkas bl a av kostens innehåll av calcium. Referensintervallet gäller vid normalkost.

Tolkning av svar

Pt(U)- Calcium (mmol/dygn) = U-Calcium (mmol/L) x dygnsvolym (L/dygn).

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-01-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng