Sök på hela webbplatsen

S- CDT (kolhydratfattigt transferrin)

Indikation

Markör alkoholkonsumtion.

Analysmetod

Kapillärelektrofores

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Viktigt att provet får stå och koagulera under minst en halvtimme innan centrifugering.

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Referensintervall

  < 2.0%         

Tolkning av svar

Normalt utgör CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin) en mindre del (< 2.0%) av totalt transferrin i serum, men vid hög konsumtion/missbruk av alkohol under längre tid noteras oftast, men inte alltid, CDT-värden över metodens gränsvärde.

Den diagnostiska sensitiviteten är således inte tillräcklig för att helt säkert utesluta överkonsumtion av alkohol. Däremot är den diagnostiska specificitet hög och värden över gränsvärdet ger stark misstanke om daglig hög alkoholkonsumtion.

 

Förutom vid överkonsumtion av alkohol kan förhöjda CDT-värden ses vid allvarliga leversjukdomar (malignitet, cirros och hepatit).

 

Vid oklarhet om huruvida en patients CDT-värde korrekt speglar dennes alkoholkonsumtion rekommenderas kontakt med laboratorieläkare och/eller kompletterande analys av B-PEth (Fosfatidyletanol i blod).

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-05-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng