Sök på hela webbplatsen

Of- Fencyklidin (PCP), saliv

Indikation

Misstanke om nyligt intag av fencyklicin (PCP).

 

Information om våra droganalyser, klicka här.

Analysmetod

Högtryck-vätskekromatografi med tandem masspektrometri (UPLC-MS/MS). 

Remiss

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Arbetsplats

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Hälso och sjukvård 

Provtagning

Använd Provtagningskit droger - saliv (Oral-Eze ®),

som innehåller en filtbeklädd plastspatel samt ett rör med buffert.

 

För arbetsplatsprover behövs två kit, ett A- och ett B-rör.
Instruktion för provtagning av droger i saliv Arbetsplats

 

För Hälso och sjukvårdsprover används ett kit.
Instruktion för provtagning av droger saliv Hälso och sjukvård

 

Då provtagningskitet har ett utgångsdatum att bevaka kommer vi till en början att skicka ut detta från Unilabs Laboratorium i Eskilstuna. Kostnaden för provtagningskit debiteras kunden.

Provtagningskit beställs här.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dagar i rumstemperatur/kyla. 

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 gång/vecka.

Referensintervall

Negativt för < 15 µg/L

Verifiering utförs vid positivt resultat.

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-09-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng