Sök på hela webbplatsen

S- Folat (Folsyra, vitamin B9)

Indikation

Utredning av makrocytos, makrocytär anemi respektive misstänkt eller verifierad malabsorption.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 alt. Sjukvårdsremiss STH.

Provtagning

Hemolyskänsligt.

Kan ej tas kapillärt.

Metotrexat stör folatmätningarna eftersom det korsreagerar med folatbindande proteiner.

 

Serumrör med gel, se bild och hantering

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 2 dagar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

> 7 nmol/L

Tolkning av svar

S-Folat speglar folatbalansen i det korta perspektivet och är mycket känsligt för förändringar i dieten, t ex ses en sänkning redan vid några dagars fasta även vid normala folat-förråd. Omvänt gäller att S-Folat kan normaliseras redan efter en folatrik måltid.

 

Låga folatvärde kan ses vid:

-  Bristfällig föda, dvs malnutrition (bl a hos åldringar och vid alkoholmissbruk),
malabsorption (t ex celiaki och Mb Crohn).

-  Ökad förbrukning/ förluster (graviditet, hemolytisk anemi, myeloproliferativa tillstånd,
kroniska inflammatoriska tillstånd).

-  Störningar i folatmetabolismen av vissa läkemedel (antiepileptika, methotrexat).

Förhöjda folatvärden ses vid substitutionsterapi (vitaminpreparat) och kan även ses som ”sekundärfenomen” till B12-brist.

 

Funktionell folatbrist och förhöjda homocysteinnivåer kan förekomma hos individer med MTHFR-brist (MetylenTetraHydroFolatReduktas-brist) utan att S-Folat är sänkt.

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-09-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng