Sök på hela webbplatsen

S- FLC kappa/lambda

Indikation

FLC, fria lätta immunglobulinkedjor i serum anses värdefullt och ett komplement till S-Proteinfraktioner och immunfixation vid diagnos, monitorering och prognosbedömning av flera plasmacellsdyskrasier / monoklonala gammopatier, t ex Light Chain Disease (Bence-Jones myelom), icke-sekretoriskt och oligosekretoriskt myelom, MGUS och AL-amyloidos.

Vid beställning av S-FLC kappa/lambda analyseras och svarsrapporteras koncentrationen av fria kappakedjor och fria lambdakedjor samt kappa/lambda kvoten.

Analysmetod

Immunkemi, neflometri (Siemens N-Latex FLC).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 ggr/vecka.

Referensintervall
Analys Kön Nedre Övre Enhet
S-Kappakedja, fri  KM  7  22  mg/L
S-Lambdakedja, fri  KM  8  27  mg/L
         
Kappa/Lambda.kvot  KM  0,31 1,56   kvot

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

B-lymfocyten/plasmacellen bildar och utsöndrar normalt ett intakt immunglobulin samt ett visst överskott av lätt kedja, vilket medför att man normalt finner låga halter av polyklonala lätta kedjor i serum.

Balansen mellan lätta kappakedjor och lätta lambdakedjor störs vid klonal expansion och ger en från det normala avvikande kappa/lambda-kvot. Detta är bakgrunden till att en abnorm kappa/lambda-kvot betraktas som en markör för förekomst av monoklonala lätta immunglobulinkedjor.

Skribent: Gergely Talaber, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-11-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng