Sök på hela webbplatsen

S- GH (Somatotropin, Tillväxthormon, Growth Hormone)

Indikation

Misstanke/uppföljning av brist- eller överproduktion av Somatotropin (tillväxthormon).  

Det fordras stimulations- resp. hämningstester och/eller upprepande prover under dygnet p.g.a. pulsatil insöndring av Somatotropin.

 

Misstanke om hypofysfunktionsrubbning.

 

Som regel sker samtidigt provtagning av IGF-1.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm och Sörmland: Laboratorieremiss 1
Västra Götaland:  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt prov kan förvaras och skickas kylt i max 48 timmar.

Vid längre tids förvaring ska serum frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 - 3 ggr/vecka.

Referensintervall

Omräkningsfaktor:

Gammal enhet (mIU/L) x 0,333 = Ny enhet (µg/L)

Tolkning av svar

Pulsatil insöndring – Enstaka bestämningar av Somatotropin har ringa intresse.

Nivåerna bedöms mot bakgrund av klinisk bild och/eller i samband med stimulerande eller hämmande tester.

Skribent:
Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-08-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng