Sök på hela webbplatsen

S- GH (Growth Hormone, Somatotropin)

Indikation

Misstanke/uppföljning av brist- eller överproduktion av tillväxthormon.  

Det fordras stimulations- resp. hämningstester och/eller upprepande prover under dygnet p.g.a. pulsatil insöndring av GH.

 

Misstanke om hypofysfunktionsrubbning.

 

Som regel sker samtidigt provtagning av IGF-1.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1  alt.Laboratorieremiss Allmän (Västra Götaland)  alt. sjukvårdsremiss STH.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt prov kan förvaras och skickas kylt i max 48 timmar.

Vid längre tids förvaring ska serum frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 - 3 ggr/vecka.

Referensintervall

Omräkningsfaktor:

Gammal enhet (mIU/L) x 0,333 = Ny enhet (µg/L)

Tolkning av svar

Pulsatil insöndring – Enstaka bestämningar av tillväxthormon har ringa intresse.

Nivåerna bedöms mot bakgrund av klinisk bild och/eller i samband med stimulerande eller hämmande tester.

Skribent:
Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-05-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng