Sök på hela webbplatsen

S- hCG vävnadsmarkör (koriongonadotropin)

Indikation

Tumörmarkör (tumör från testikel eller ovar; trofoblasttumör / mola hydatidosa).     

Obs! Vid frågeställning graviditet beställ analysen S-hCG total, se laboratorieanvisning.

Analysmetod

Immunokemisk ECL

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

Ange på remissen: Diagnos/frågeställning.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbar 2 dygn i rumstemperatur och 5 dygn i kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 - 3 ggr/vecka.

Referensintervall

Kvinnor ej gravida, under 50 år: < 5 IE/L 

Kvinnor ej gravida, fr.o.m. 50 år: < 8 IE/L

Män: < 3 IE/L

Tolkning av svar

Analysen bestämmer summan av humant koriongonadotropin (hCG) plus hCG β‑subenheten.

Denna analys är användbar vid detektion och kontroll av hCG‑producerande tumörceller av antingen äggstocks-, placenta- eller testikelursprung.

Skribent:
Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-02-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng