Sök på hela webbplatsen

fS- Insulin

Indikation

Vid utredning av oklar hypoglykemi (misstänkt insulinom).

Insulin lagras som proinsulin i sekretgranula i pankreas B-celler. Proinsulin klyvs i insulin och C-peptid vilka utsöndras i blodet; enbart ca 3% utsöndras oklyvt som proinsulin.

Insulin insöndras snabbt (inom en minut) efter stimulering. Halveringstid ca 3 minuter, dock med kraftig variation; C-peptid ger oftast en mycket bättre bild av insulinsekretionen än själva insulinnivån.

Analysmetod

Kemiluminescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Fasteprov.

Hemolyskänsligt (hemolys leder till falskt låga värden).

 

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Ska centrifugeras så snabbt som möjligt efter att provet har koagulerat (senast efter 4 timmar).

Centrifugerat prov är hållbart 8 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyla.

Överstiger tiden från provtagning till beräknad ankomsttid på lab ca 20 timmar skall serum hällas av, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Ej posttransport!

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

< 25 mU/L

Tolkning av svar

Vid Diabetes typ I finns mycket låga insulinnivåer i blod.

Vid Diabetes typ II ses oftast förhöjda värden (på grund av insulinresistens).

Höga nivåer ses vid insulinproducerande tumörer.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-07-27

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng