Sök på hela webbplatsen

S- Kobalaminer (vitamin B12)

Indikation

Misstanke om kobalaminbrist (vitamin B12 brist), som kan ge makrocytos/makrocytär anemi, infertilitet, neurologiska o/el psykiatriska symtom.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering

Analysmetoden kräver större mängd blodvolym, varför kapillär provtagning undanbedes.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt prov kan förvaras i kyl upp till 2 dagar.

Vid postbefordran skickas det avhällda provet.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

156 - 672 pmol/L

Tolkning av svar

Då S-Kobalamin-resultatet inte alltid är lätt att tolka föreslås att Kobalaminvärdet bedömas mot den kliniska misstanken enligt följande;

Lågt värde vid stark klinisk misstanke – talar för kobalaminbrist.

Normalt värde vid svag klinisk misstanke – talar emot kobalaminbrist.

Vid alternativen lågt värde i kombination med svag klinisk misstanke eller normalt värde i kombination med stark klinisk misstanke rekommenderas vidare utredning med Metylmalonat (och/eller Homocystein).

 

Låga värden utan kobalaminbrist i kroppens celler kan ses vi lågt antal granulocyter, leukopeni.

Förhöjda värden ses vanligast vid substitutionsbehandling. Förhöjda värden kan också förekomma vid myeloproliferativa tillstånd (som KML och primär polycytemi), vid leverskador och ibland vid njurinsufficiens, observera att vid dessa tillstånd kan brist förekomma trots förhöjda S-Kobalaminvärden.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-12-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng