Sök på hela webbplatsen

S- Kobalaminer (vitamin B12)

Indikation

Vid misstänkt kobalaminbrist, som kan ge makrocytos eller makrocytär anemi, polyneuro- och myopati, glossit, depressiva symtom samt infertilitet.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1 (Sörmland/Västra Götaland) alt. Sjukvårdsremiss STH (Stockholm).

Provtagning

Serumrör med gel 

Kan ej tas kapillärt.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt prov kan förvaras i kyl upp till 2 dagar.

Vid postbefordran skickas det avhällda provet.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

156 - 672 pmol/L

Tolkning av svar

Höga nivåer förekommer vanligast i samband med behandling med vitamin B12. Förhöjda nivåer av S-Kobalamin förekommer även vid höga nivåer av haptokorrin (som binder men inte aktivt transporterar kobalamin i blodet) vilket ses vid ökat antal granulocyter (t ex myeloproliferativa sjukdomar), vid leverskador och ibland vid njurinsufficiens.

Låga nivåer eller nivåer nära nedre referensintervall (< 300 pmol/L) ses vid kobalaminbrist. Andra tillstånd med låga nivåer av B12 kan vara leukopeni och haptokorrinbrist utan tecken på kobalaminbrist.

Utredningen kan kompletteras med homocystein och metylmalonat (MMA).

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-09-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng