Sök på hela webbplatsen

Pt(U)- Kreatinin

Analysmetod

Enzymatisk kolorimetrisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1

Provtagning

Dygnsmängd urin samlas i plastflaska/dunk utan tillsats.

 

Vid samtidig beställning av Pt(U)-Calcium kan även dygnsmängd urin samlas i
plastflaska/dunk med tillsats av saltsyra.

Stockholm och Sörmland: 20 mL 6M saltsyra, gäller vuxna.
Säkerhetsdatablad, för 6M saltsyra (pdf-fil).

Västra Götaland: 16 mL 5M saltsyra, gäller vuxna,
för barn 1 mL 5M saltsyra per förväntad 100 mL urin.
Säkerhetsdatablad, för 5M saltsyra (pdf-fil).

 

Ange den noga uppmätta dygnsmängden på remissen.


S
kicka 5 mL av den välblandade dygnsmängden i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Hållbart 2 dygn i rumstemperatur och 6 dygn i kyl.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Kvinnor: 3,5 - 14 mmol / dygn

Män:      4,5 - 20 mmol / dygn

Urin-kreatinin påverkas bl a av kostens innehåll av kreatinin. Referensintervallet gäller vid normalkost.

Tolkning av svar

Resultat ska relateras till patientens kost och muskelmassa.

U-Kreatinin är relativt konstant vid metabolisk balans;

således kan andra substansers koncentration relateras till U-Kreatinin vid analys i stickprov, t ex albumin. 

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-01-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng