Sök på hela webbplatsen

U- Kiralt amfetamin, urin

Indikation

Kiralt amfetamin skiljer mellan legalt och illegalt amfetamin med hjälp av en kvot mellan l/d-amfetamin.

Analysen ger svar på vilka koncentrationer av l- respektive d-amfetamin som finns i urinen samt förhållandet mellan dessa analyter (kvotberäkning).

Analysen ger inte svar på om exempelvis metamfetamin eller ecstasy finns i urinen.

Frågeställning är oftast sidomissbruk av illegalt amfetamin vid ADHD-behandling med dexamfetamin eller lisdexamfetamin.

 

Verifiering av U-Amfetaminer / Ecstasy ingår inte i analysen utan beställs separat, se laboratorieanvisning.

 

Information om våra droganalyser, klicka här.

Analysmetod

Högtryck-vätskekromatografi med tandem masspektrometri (UPLC-MS/MS).

Remiss

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Arbetsplats

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Hälso och sjukvård 

 

För beställning av U- Kiralt amfetamin finns ingen ruta utan skriv det som fritext på remissen.

Provtagning

Arbetsplatsprover: använd Provtagningskit droger - urin som innehåller mugg med temperaturremsa, två rör och plastpåse.

Hälso och sjukvårdsprover: använd ren mugg och ett sterilt plaströr med skruvlock.

 

Remiss, provtagningskit droger - urin och vadderade transportkuvert beställs från Mediq.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur/kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 ggr/vecka.

Referensintervall

Se utlåtande.

Referens

Medicinsk artikel: Tolkning av kliniska urinprover hos ADHD-patienter som behandlas med dextroamfetamin. Zheng Y, kemist, med. Dr (PhD), Bergström M, överläkare, Sparve E, överläkare

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-06-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng