Sök på hela webbplatsen

S - LD (laktatdehydrogenas)

Indikation

Laktatdehydrogenas, LD, finns mer eller mindre i kroppens alla celler och en ökning av S-LD är en ospecifik markör på cellsönderfall/vävnadsskada.

S-LD-isoenzymer kan oftast ge information vilket organ/vävnad som ger stegring av S-LD.

Analysmetod

Kinetik absorbans.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Sjukvårdsremiss STH

Sörmland: Laboratorieremiss 1

Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, beställ på "Annan analys" och använd nr-04-etiketten

Provtagning

Hemolyskänsligt.

Serumrör med gel 

Förvaring/transport

Efter provtagning och centrifugering bör provet förvaras i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.

Referensintervall
 Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
S- LD  18 - 70 år KM 1,8 3,4 µkat/L
  > 70 år KM 1,9 4,2  
  Barn:        
  < 6 mån KM   < 17,0  
  6 mån - 3 år KM   < 8,5  
  3 - 18 år KM   < 5,1  

K= kvinnligt, M= manligt kön 

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-09-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng