Sök på hela webbplatsen

P/S- Metylmalonat (MMA)

Indikation

Misstanke om Vitamin B12 brist (kobalaminbrist).

Analysmetod

Kromatografi

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

eller

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl eller i rumstemperatur upp till 3 dygn (t.ex. fredag-måndag).

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 - 2 ggr/vecka.

Referensintervall

≤ 0,40 µmol/L

Tolkning av svar

Förhöjda MMA-värden ses vid kobalaminbrist, observera dock att lätt förhöjda värden skall tolkas med försiktighet, fr a hos äldre.

Förhöjda värden kan också ses vid njurinsufficiens och ibland vid tyreoideasjukom och vid graviditet.

Ett förhöjt MMA-värde orsakat av kobalaminbrist normaliseras snabbt efter parenteral vitamin B12 substitution.

Bredspektrumantibiotika kan sänka MMA-koncentrationen. 

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-02-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-13

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng