Sök på hela webbplatsen

S-Salicylat

Indikation

Läkemedelsanalys vid intoxikation (förgiftning).

Analysmetod

Enzymatisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, Annan analys 
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Serumrör utan gel, se bild och hantering.


Vid förgiftning, ange om möjligt dosmängd samt klockslag.

Provtagning ska ske före administrering av sulfasalazin på grund av risken för falskt höga resultat samt sulfapyridin på grund av risken för falskt låga resultat.


Förvaring/transport

Skyddas mot ljus.

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras mörkt upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen.

Referensintervall

Vid terapeutiska doser ses vanlig koncentration  < 0,4 mmol/L

Se även FASS!

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-11-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng