Sök på hela webbplatsen

S- Testosteron

Indikation

-  Utredning av viriliserande tillstånd hos kvinnor (hirsutism; polycystiskt ovariesyndrom)

-  Misstanke på hormonproducerande tumör

-  Kongenital binjurebarkhyperplasi

-  Misstänkt androgenbrist / hypogonadism / pubertas tarda eller praecox hos män, eventuell i    kombination med SHBG

-  Fertilitetsutredningar

Läs mer


Produceras hos män till största delen i testiklarna, hos kvinnor i ovarierna och binjurarna samt genom omvandling av androstendion i perifera vävnader. Testosteron transporteras i blod till största delen bunden till SHBG. Bara en liten mängd (ca 1-2%) är fritt och således biologisk aktivt.

Testosteron omvandlas i vävnaderna i olika utsträckning till 5alfa-Dihydrotestosteron, vilket är högt biologisk aktivt. I fettvävnad kan testosteron omvandlas till östrogen. Testosteroneffekten är beroende på blodnivåer samt antal androgenreceptorer och koncentrationen av enzymet 5 alfa-reductas i respektive vävnad.

Analysmetod

Immunokemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Män: provet bör tas på morgonen (kl 7-10) efter en natt fastande på grund av dygnsvariation samt att lägre nivåer av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag).

Vid uppföljning kan provet tas även senare under dagen, men vid bedömning ska hänsyn tas till provtagningsförhållanden. Ange provtagningstid och om patienten varit fastande.

Kvinnor: provet kan tas när som helst på dagen, behöver inte tas fastande.

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 3 dygn i rumstemperatur eller 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

(gäller vid provtagning på förmiddagen)

Kvinnor före menopaus, 21-49 år: 0,4 - 2,1 nmol/L
Kvinnor efter menopaus, >= 50 år: < 1,7 nmol/L

Män, 21-49 år: 5,7 - 26 nmol/L
Män, >= 50 år: 3,0 - 27 nmol/L
 
Referensintervall Barn (ska alltid bedömas med hänsyn till pubertetsstadium, inte enbart ålder!)

Män 2-10 år:  <0,9 nmol/L

Män 11-13 år:  <20 nmol/L

Män 14-15 år:  0,8-29 nmol/L

Män 16-20 år:  4,1-33 nmol/L

Kvinnor 2-10 år:  <3,8  nmol/L

Kvinnor 11-15 år:  <1,7  nmol/L

Kvinnor 16-20 år: 0,6-1,8  nmol/L

Tolkning av svar

Män: värden > 12 nmol/L tolkas som sannolikt normal, värden < 8 nmol/L som sannolikt brist, 8-12 nmol/L anses som gråzon.

Testosteron utsöndras med kraftig dygnsvariation (upp till 300%) med ett maximum tidigt på morgonen och lägsta värden kring midnatt. Halveringstiden i blod är kort (ca 4 minuter).

En till tre timmar efter måltid på morgonen sjunker testosteron hos män med ca 30%, därför rekommenderas fasteprov.

För kvinnor är cykeldagen avgörande för bedömning av testosteronnivåerna. Provtagningstid och/eller fastande bedöms inte ha klinisk betydelse.

Skribent:
Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-12-05

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng