Sök på hela webbplatsen

P - Transferrin

Indikation

Tillsammans med P-Järn vid utredning av fall med oklar anemi samt vid misstanke om hemokromatos.

Vanligare idag är beställning av P-TIBC istället för P-Transferrin.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Sjukvårdsremiss STH, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss 1 
Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, Annan analys 

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Hållbarhet 7 dygn i kylskåp.

Referensintervall

1,9 - 3,3 g/L

Barn (Sörmland): 0 - 1 år: 1,5 - 3,3 g/L     

Tolkning av svar

Isolerade transferrinvärden (liksom TIBC-värden) är mycket svårbedömda eftersom t ex järnbrist, inflammatorisk aktivitet, steroidhormoner (p-piller, graviditet), alkohol, malnutrition och malabsorption påverkar P-Transferrin (och P-TIBC) på olika sätt. Klinisk betydelse får P-Transferrin (och P-TIBC) först tillsammans med samtidigt P-Järn för framräknande av mättnadsgraden av transferrin.

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-04-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng