Sök på hela webbplatsen

Calicivirus, RNA (norovirus / sapovirus)

Indikation

- Vid frågeställning viral gastroenterit, vinterkräksjuka.

I virusfamiljen Caliciviridae ingår två virustyper, Norovirus (den vanligaste förekommande varianten av calicivirus) och Sapovirus. Norovirus delas in i två genogrupper, genogrupp 1 (GI) och genogrupp 2 (GII).

Calicivirusinfektioner förekommer i alla åldrar, vid nosokomial smitta och livsmedelssmitta. Utbrott kan förekomma under hela året, men är vanligast under vinterhalvåret.

Inkubationstiden är kort, 1-2 dagar, och kliniken är typisk: patienten insjuknar akut med illamående och kräkningar, krampliknande buksmärtor, diarré, feber och muskelvärk. Symptom varar oftast 1-2 dygn. Smittsamheten från kräkningar och diarréer är hög.

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

 

På vissa av våra akutsjukhus i Stockholm, Sörmland samt Västra Götaland erbjuds analysen "Norovirus - dygnet runt" med en svarstid på ca 2 timmar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning gäller Sörmland,

övriga regioner gäller pappersremissen Mikrobiologi - Odling och Direktpåvisning

 

Sörmland: Norovirus ingår i analysen men inte Sapovirus. Prov vidarebefodras till annat laboratorium inom Unilabs för analys av Sapovirus. Kontakta laborartoriet eller ange tydligt på remissen om analys av sapovirus önskas.


Stockholm och Västra Götaland
: Sapovirus och Norovirus ingår i analysen. Analyserna Adenovirus och Rotavirus kan utföras på samma prov taget med eSwab (rosa), men beställs separat.

Provtagning

Provtagning bör ske så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.

Prov från feces, alternativt prov från rektum framför prov från kräkningar.


 Pinnprov, provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork).

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyla upp till 3 dygn i väntan på transport. 

Transporteras/skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar. 

Telefonsvar lämnas på begäran eller enligt lokal överenskommelse.

 

Svarstext:

Norovirus (Genogrupp 1)    PÅVISAD/ ej påvisad

Norovirus (Genogrupp 2)    PÅVISAD/ ej påvisad                                                                                      

Sapovirus    PÅVISAD/ ej påvisad

Se också lokala anvisningar om viral gastroenterit och magsjuka.

Länkar till Vårdhygien i Västra Götaland:

Skaraborg       Södra Älvsborg       NU-sjukvården       Göteborg  

Skribent:
Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-09-18

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-22

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng