Sök på hela webbplatsen

Glatt muskulatur-antikroppar (SMA), serologi

Indikation

Huvuddelen av patienter med autoimmun kronisk aktiv hepatit typ 1 har (högtitriga) antikroppar mot glatt muskulatur.

Kan även förekomma hos patienter med primär biliär cirrhos.

Svagt positiva resultat ses ibland vid akut hepatit och mononukleos. 

Vid kvarstående misstanke om autoimmun hepatit där patienten visar SMA negativ med IF rekommenderas analys av a-SLA (blot-teknik) som skickas och analyseras i externt lab.

 

Vid misstanke om autoimmun hepatit typ 2 rekommenderas LKM-1 serologi.

Analysmetod

Indirekt immunoflourescens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid. 2  alt. sjukvårdsremiss STH, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Minimimängd 1 mL helblod.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 10 dagar

Skribent:
Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-05-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng