Sök på hela webbplatsen

Helicobacter pylori antigen i feces

Indikation

Misstanke om Helicobacter pylori infektion.  

Testet rekommenderas ffa på barn.

Testet kan användas både för diagnostik och för kontroll efter avslutad antibiotikabehandling.

Vid pågående behandling med protonpumpshämmare (PPI) eller antibiotika bör provet tas 2 veckor efter avslutad behandling med PPI eller 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

Analysmetod

Kromatografisk teknik som använder monoklonal anti- H. pylori antikropp för detektion av H. pylori antigen i fecesprov.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss.

Elektroniska beställningar ska göras i kemisystemet (Obs! Ej mikrobiologisystemet). 

För pappersremiss gäller Laboratorieremiss 1.

Obs! Provet måste beställas på separat remiss.

Provtagning

Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats).

Tag 2 - 3 skedar fast eller ca 2 mL flytande feces i provtagningsröret.

Förvaring/transport

Provet transporteras snarast, kylt eller i rumstemperatur,

dock ska det ankomma till laboratoriet inom 5 dagar från provtagningstillfället.

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 7 dagar

Tolkning av svar

Positiv antigentest är förenligt med aktuell Helicobacter pylori infektion.

Skribent:
Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng