Sök på hela webbplatsen

Mycoplasma genitalium, DNA/RNA

Indikation

Genitala infektioner med bakterierna Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium är orsak till de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, STI.

Patienter med symtom som inte är positiva för varken C. trachomatis eller N. gonorrhoeae kan istället vara smittade med M. genitalium.

Bakterien M. genitalium orsakar urinrörsinflammation (uretrit) hos män och inflammation av livmodertappen (cervicit) hos kvinnor och smittar sexuellt, liksom de två välkända patogenerna C. trachomatis och N. gonorrhoeae.

Behandlingssvikt kan orsakas av makrolidresistens hos M. genitalium. Enstaka fall av kinolonresistens har också observerats.

Läs mer


Det är heller inte ovanligt att patienter kan bära på M. genitalium och samtidigt ha gonorré eller klamydia.

Symtomen vid M. genitalium infektion är desamma som vid gonorré och klamydia, dvs flytningar, sveda och trängningar.

Uretrit och cervicit kan också leda till komplikationer. Hos män ses bitestikelinflammation (epididymit) och prostatainflammation (prostatit). Hos kvinnor förekommer äggledarinflammation (salpingit) och inflammation i livmoderslemhinnan (endometrit). Buksmärta och blödningar är klassiska tecken på salpingit och dessa förekommer hos patienter positiva för M. genitalium.

Infektionen kan också leda till utomkvedshavandeskap och eventuellt infertilitet.

Hos båda könen kan en komplikation vara inflammation i lederna, så kallad reaktiv artrit.

Asymtomatiskt bärarskap förekommer liksom hos C. trachomatis.

Prevalenssiffror talar för att M. genitalium är vanligt förekommande.

Analysmetod

Kvalitativ molekylär detektion med Aptima Mycoplasma genitalium testet på Panther systemet (Hologic).

Analysen är baserad på Target capture, TMA med HPA-detektion.

TMA= Transcription Mediated Amplification, HPA= Hybridization Protection  Assay

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.


Ange på remissen om det är kontrollprov efter behandling.

Ett intervall på 4 veckor efter avslutad behandling rekommenderas.

Provtagning

Provtagning bör ske tidigast 10 dagar efter smittotillfället.

För kvinnor rekommenderas i första hand vaginalprov, för män urin, enligt Läkemedelsverket.

Samma prov (i Aptimarör) kan användas för screening av bakterierna Chlamydia trachomatis,/Neisseria gonorrhoeae och Mycoplasma genitalium, men beställs separat.

 

Alla Aptimarör har foliefilm överst på korken, var försiktig så att den inte perforeras.

OBS!!! Provtagningspinnen får ej fuktas med transportmediet före provtagning!

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Vaginalsekret Aptima provtagningsset - vaginalprov - multitest 
/ gäller även för självprovtagning
Håll i pinnen över brytskåran. För in provtagningspinnen ca 3-4cm i vagina. Rotera pinnen några varv utmed vaginalväggen, 10-30 s.Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.

Snabbguide för patienten för utskrift.
Urin Aptima provtagningsset - urinprov Patienten ska inte ha kissat under den senaste timmen. Tvätta inte underlivet före provtagning. Samla första portionen urin (20-30 ml) i lämpligt kärl/mugg. För med pipett över 2 ml till röret, upp mellan de svarta strecken.
Cervix Aptima provtagningsset- pinnprov - unisex  Avlägsna mukus/rengör portio med VIT tvättpinne och släng efter användning. För in BLÅ provtagningspinne i cervixkanalen och rotera pinnen försiktigt i 10-30 sekunder. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.
Uretra Patienten skall inte ha kissat under den senaste timmen. För in BLÅ provtagningspinne i uretra och rotera i 2-3 sekunder. Sätt ned pinnen i provtagningsröret, bryt av och låt pinnen vara kvar i röret.

 

 

Provtagning resistensbestämning Mycoplasma genitalium

Genotypisk resistensbestämning utförs endast på begäran. 

Resistensbestämning kan begäras vid beställning på remissen. Om resistensbestämning av positiva M.genitalium önskas i efterhand, meddela laboratoriet inom 7 dagar, ring kundtjänst.

Bakterien är normalt känslig för Azitromycin och Moxifloxacin som behandlingsalternativ. Dock kan behandlingssvikt orsakas av makrolidresistens (Azitromycin) och/eller kinolonresistens (Moxifloxacin) hos M. genitalium.
För resistensbestämning gällande M. genitalium skickas prov taget i Aptimarör vidare till SSI (Statens Serum Institut, Köpenhamn).

Förvaring/transport

Vätskan i provtagningsrören ska vara kvar i röret vid transport till laboratoriet. Om vätskan läckt ut, eller om röret tappats, ska ett nytt rör användas.

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.


Svarstid: 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

 

Resistensbestämning: ca. 2 - 3 veckor.


Svarstext: Mycoplasma genitalium PÅVISAD / ej påvisad

M. genitalium ingår ej i Smittskyddslagen.

Ackrediteringen omfattar urin, cervix och vaginalprov.

Skribent:
Shah Jalal, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs.
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-09-07

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng