Sök på hela webbplatsen

Nedre luftvägspaket DNA / Stockholm

Indikation

- Misstanke om lunginflammation, pneumoni, laryngit, och exacerbation av kronisk bronkit.

- Svår hosta, atypisk pneumoni, misstanke om kikhosta eller Legionella.

Agens som ingår i analyspaketet är Legionella pneumophila, Legionella sp., Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis.

 

Läs mer


 

Bordetella

Kikhosta orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Kikhosta förekommer hos barn, vuxna och vaccinerade individer (immuniteten efter vaccination är cirka 6-7 år). De som drabbas hårdast är barn < 6 månader.

Sjukdomsbilden vid kikhosta varierar från klassisk kikhosta till närmast asymtomatiska fall. Smittsamheten är mycket hög. Bakterien sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Inkubationstiden är vanligen 1-2 veckor. Tidigt insatt antibiotikabehandling kan modifiera symtomen. Andra mikroorganismer, tex Bordetella parapertussis, kan ge symtom som påminner om kikhosta. Även Bordetella holmesii och Bordetella bronchiseptica kan förekomma i luftvägarna.

Legionella

Infektion med Legionella är en allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom, vilket ofta kallas för legionärssjuka. Den ger pneumoni med i regel utbredda lunginfiltrat och påverkat allmäntillstånd. Förutom hosta, hög feber och magtarmpåverkan ses ofta neurologiska symtom såsom huvudvärk och t.o.m. encefalopati.

Molekylär analys (DNA/PCR) från nedre luftvägsprov och antigenpåvisning i urin kombinerat ger bäst diagnostik i akut skede, medan serologi kan komplettera diagnostiken i efterhand (med akut- och konvalescensprov).

PCR är känsligare än odling och detekterar dels alla kliniskt förekommande Legionella-arter utan artangivelse, dels specifikt arten Legionella pneumophila (samtliga serogrupper).

Antigenpåvisning i urin påvisar endast Legionella pneumophila serogrupp 1, som dock svarar för huvuddelen av Legionellainfektionerna, se anvisning ”Legionella pneumophila, antigenpåvisning i urin”. 

Pontiac-feber är en självläkande akut influensaliknande sjukdom utan lunginflammation orsakad av Legionellabakterier som diagnosticeras med hjälp av Legionella serologi, inte Legionella DNA.

Med denna PCR-analys detekteras alla kliniskt förekommande Legionella-arter (gensekvens 23S-5S rRNA intergenic spacer region) samt identifieras specifikt arten Legionella pneumophila (mip-genen, macrophage inhibitor potentiator).

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

För Legionella utförs även selektiv odling. Odling utförs på externt lab endast på prover där Legionella först påvisats med PCR.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel  Provtagning
Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast. 
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Bronkprov (BAL, bronksköljvätska,
trakealsekret) 
  Se anvisning för Bronkial- och trakealsekret BAL. 
Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstid:1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

 

Svarstext:

Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis PÅVISAD / ej påvisad

Legionella-art PÅVISAD, dock ej Legionella pneumophila

I enstaka fall kan även Bordetella holmesii påvisas.

 

Fynd av Bordetella pertussis och Legionella är anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Shah Jalal, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-11-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng