Sök på hela webbplatsen

Pneumokockantigen i urin och likvor

Indikation

- Pneumoni. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till samhällsförvärvad pneumoni.

- Pneumokocker kan även orsaka sepsis och meningoencefalit.

 

Testet detekterar Streptococcus pneumoniae C-polysackarid som är gemensam för alla serotyper. Eftersom specificiteten är hög hos vuxna med pneumokockpneumoni kan ett positivt resultat vägleda klinikern i det akuta skedet.

 

Pneumokockmeningit kan uppstå som komplikation av annan pneumokockinfektion eller spontant utan föregående sjukdom.

Utvecklingen från mild sjukdom till koma kan ske inom några timmar varför omedelbar diagnos och antibiotikabehandling är väsentlig. Se även "Akut/dygnet runt - meningit/encephalitpanel Sörmland och SkaS Skövde/Lidköping".

Analysmetod

Pneumokockantigentest.

Remiss

Stockholm: kan endast beställas av Capio S:t Görans sjukhus, via kemikatalogen i Cosmic.

Sörmland: Laboratorieremiss 2. Fyll i rutan under Urin samt skriv Pneumokockantigen på den streckade linjen.

Västra Götaland: Laboratorieremiss 1. Fyll i rutan "Annan analys" och skriv Pneumokockantigen i urin på den streckade linjen. Använd reservetikett.

Provtagning

Analysen på urinprov bör utföras tidigast 5 dygn efter vaccination.

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Urin Sterilt plaströr med skruvlock Se vanligt urinprov för rutinodling.
Likvor Specialprovtagning enligt standard praxis på sjukhus.
Förvaring/transport

Hållbar en vecka i kylskåp.

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 3 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Tolkning av svar

Analysen på urinprov har låg specificitet för barn under 4 år.

Nyligen pneumokockvaccination kan ge falskt positivt resultat.

Skribent: Shah Jalal, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-01-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng