Sök på hela webbplatsen

Rektum, odling

Indikation

Allmän rektum odling är ytterst sällan motiverad.

 

Undersökning av rektalsekret för t.ex. gonokocker, klamydia, ESBL, VRE eller GBS är däremot vanliga undersökningar. Var god sök dessa anvisningar för vidare information om indikation och utförande om det är egentligen dessa kliniska frågeställningar som är aktuella.

Även bakterier som orsakar gastroenterit har egna anvisningar, se Fecesodling eller Fecespanel, bakterier.

 

Om rektum odling ändå kommer i fråga, t.ex. vid en särskild vårdhygienisk undersökning eller övervakningsprogram, ska man noggrannt upplysa om syftet i anamnes för att optimera bedömning av provet. 

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Prov tas från slemhinnan med provtagningspinnen.

Förvaring/transport

Kylförvaring i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Tolkning av svar

Tolkning av svar är högst beroende av anamnesuppgifter. Var god se "Indikation" ovan.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-01-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng