Sök på hela webbplatsen

Yttre hörselgång, odling

Indikation

Infektion i hörselgången eller extern otit och otomykos.

Exematösa förändringar eller andra hudlesioner skapar förutsättningar för en polymikrobiell infektion.

Vanliga agens är de bakterier och svampar som normalt förekommer i hörselgångsfloran t.ex.

S. aureus, koagulasnegativa stafylokocker, gramnegativa stavar tillhörande Enterobacteriaceae, anaeroba bakterier som peptostreptokocker, P. acnes, Prevorella spp, Porphyromonas spp och Bacteroides spp.

När det gäller svamp är Jästsvamp och mögelsvamp relativt vanligt.

Analysmetod

Odling av bakterier och svamp.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Förvaring/transport

Provet transporteras snarast till laboratoriet.

Kylförvaras i väntan på transport.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Tolkning av svar

Kliniskt intressant växt rapporteras.

Skribent: Shah Jalal, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-01-10

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng