2020-02-13

Meddelande 2/2020

Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland

 

Gäller from 200226 om inget annat anges


För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk mikrobiologi

Nya bakterienamn

Alla provtyper för klamydia/gonorré ingår nu i ackreditering av metoden

Rekommenderad diagnostik för parasiter

Blododlingar ta hem rätt remissversion

Klinisk patologi

Tillägg till rutin för begäran av obduktion

Transfusionsmedicin

Prov för Blodgruppering och BAS- test ska inte tas vid samma provtagningstillfälle

Kundtjänst informerar

Sammanställning av likvorprover, cerebrospinalvätska

Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisser

Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations-

System, LIS, för mikrobiologi och kemi för Unilabs Sverige

Byte av underleverantör för 11 analyser som skickas till externt laboratorium.Sörmland

1 2 > »
Sökresultat
Stäng