2017-09-06

Meddelande 4/2017

Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm

Gäller from 170920 om inget annat anges

 

För utskrift och fullständig information

 

Meddelandets huvudrubriker

Klinisk kemi:Nya gränsvärden för droganalyser i saliv

Kvot Cannabis/kreatinin i urin

Klinisk mikrobiologi: Ny analys för MRSA screen från eksem

Häll inte av vätskan/transportmediet från rören!

Klinisk patologi: Ny remiss för indicerad cervixcytologi

 

 

För utskrift och fullständig information

 
Stockholm

1 2 3 4 > »
Sökresultat
Stäng