2018-02-11

Meddelande 1b/2018

Unilabs laboratoriemedicin, Västra Götaland

Gäller from 180221 om inget annat anges

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården NärhälsanSkaraborg

 

För fullständig information och utskrift

 

Meddelandets huvudrubriker

S- hCG + betakedja koriongonadotropin – ändring av trivialnamn

P- Adrenokortikotropt hormon (ACTH), S-GH och S- IGF1 Insulin-like growth factor

S- IGF1 Insulin-like growth factor: justering av referensintervall

P-Antitrombin och P-Fibrinogen analyseras på Unilabs Lidköping

Justering av svarsrapportering för leukocyter i Ascitesvätska

Ang S-LKM-1-antikroppar

Metodbyte för säkrare diagnostik av bakteriell gastroenterit - fecesodling

ersätts av molekylär diagnostik

Odling av Legionella utförs endast efter positiv DNA/PCR-analys

Uppdaterad metod för detektion av Bordetella

Diagnostik av dermatofyter, rekommendation för provtagning

Undersökningen ”Urinodl utv” utgår som beställningsbar i analyskataloger

Ändring av trivialnamn

Ändrade öppettider Cytologens punktionsmottagning

Byte av laboratorieinformationssystem (LIS) för Avdelningarna för klinisk Patologi och Cytologi

Rutiner vid användning av värmerummet i Skövde

Kostnadsfria provtagningsrör till Quantiferon för hälsoundersökning av

asylsökanden, gäller fortsättningsvis t.o.m. 2018-12-31

 

För fullständig information och utskrift
Västra Götaland

1 2 3 4 5 6 7 8 > »
Sökresultat
Stäng