2020-02-13

Meddelande 1b/2020

Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland

 

Gäller from 200226 om inget annat anges

Till kunder inom Skaraborgs Sjukhus & Primärvården Närhälsan

 

För fullständig information och utskrift

Meddelandets huvudrubriker:

Klinisk mikrobiologi
Nya bakterienamn
Alla provtyper för klamydia/gonorré ingår nu i ackreditering av metoden
Rekommenderad diagnostik för parasiter

Transfusionsmedicin
Prov för Blodgruppering och BAS- test ska inte tas vid samma provtagningstillfälle

Kundtjänst informerar
Sammanställning av likvorprover, cerebrospinalvätska
Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisser
Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations-
System, LIS, för mikrobiologi och kemi för Unilabs Sverige


 

Klinisk mikrobiologi

Nya bakterienamn

Alla provtyper för klamydia/gonorré ingår nu i ackreditering av metoden

Rekommenderad diagnostik för parasiter

 

Transfusionsmedicin

Prov för Blodgruppering och BAS- test ska inte tas vid samma provtagningstillfälle

 

Kundtjänst informerar

Sammanställning av likvorprover, cerebrospinalvätska

Använd beställarkodsetiketterna (klisteretiketter) på våra pappersremisser

Information om kommande sammanslagning av Laboratorie-Informations-

System, LIS, för mikrobiologi och kemi för Unilabs SverigeVästra Götaland

1 2 3 > »
Sökresultat
Stäng