Sörmland

Remisser rekvireras från Mediq

 

Remisser / Artikelnr Innehåll
Laboratorieremiss 1 Sörmland
7549041 (Mediq) 
Remiss för serologi, immunologi,  kemi och molekylärbiologi (DNA/PCR)
Allergiremiss
7549131(Mediq)
Remiss för allergianalyser
Mikrobiologi - odling och direktpåvisning
7549111 (Mediq)
Remiss (vit med blå färgmarkering) för odling, direktpåvisning och molekylärbiologi (DNA/PCR)


 


Sökresultat
Stäng