Stockholm

Remisser rekvireras från Unilabs, fax 08 - 5870 12 81

 

Remisser  Innehåll
Sjukvårdsremiss STH Remiss för serologi, allergi, immunologi, kemi och molekylärbiologi (DNA/PCR)
Klinisk kemi akut Backup remiss för Capio S:t Görans sjukhus
Hälsovård
Remiss för hälsovårds-profiler och/eller enstaka analyser inom hälsovård samt visumpaket
Mikrobiologi - odling och direktpåvisning Remiss (vit med blå färgmarkering) för odling, direktpåvisning och molekylärbiologi (DNA/PCR)

 

 


 


Sökresultat
Stäng