Sök på hela webbplatsen

Akut- ANCA, screening, serologi

Screening av PR3-ANCA, MPO-ANCA och anti-GBM.

OBS! Vid akut frågeställning måste laboratoriet kontaktas och provet ska då skickas till laboratoriet endast efter överenskommelse. Överenskommelsen handlar om att frågeställningen verkligen är akut (svar samma dag) och att möjligheten finns att utföra analysen. Ett bemannat telefonnnummer måste anges. 

Indikation

I vissa situationer där kliniken (lung- och/eller njurengagemang) ger misstanke om ANCA-associerad systemisk vaskulit eller Goodpastures syndrom kan akutanalys vara indicerad. Laboratoriet kan då erbjuda en kvalitativ screening med en panel bestående av PR3-ANCA, MPO-ANCA och anti-GBM.

Metoden har hög sensitivitet.

Analysmetod

ELISA, kvalitativ (IgG).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sid 2.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering

Minimimängd 1 mL helblod.

 

Stockholm:

Prov vidarebefordras till Karolinska Universitetssjukhuset för analys vardagar 8-16, se deras anvisning.

Vid beställning under jourtid (annan tid än vardagar 8-16) kontakta Wieslab AB telefon 040-53 76 60.

Provet skickas då direkt av beställaren till Wieslab AB.

Förvaring/transport

Serumprovet ska skickas omedelbart efter kontakt med laboratoriet.

Provet skall akutmärkas med en akut etikett.

Svarsrutiner

Provet analyseras snarast efter ankomst till laboratoriet.

Tolkning av svar

Positiva resultat följs upp med kvantitativ analys.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-11-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng