Sök på hela webbplatsen

Antigenspecifika IgG

Indikation

Vid utredning av hypersensitivitetspneumonit (tidigare allergisk alveolit). Luftburna organiska ämne orsakar en immunologisk reaktion i lungorna.

 

Vi analyserar specifika IgG-antikroppar riktade bl.a. mot olika svampar och djurproteiner  som endast visar exponering till det testade antigenet med efterföljande immunreaktion.

Analysmetod

Chemiluminiscens teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Allergi remiss

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.    
Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.
Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör. 

Svarsrutiner

Analys utförs 1-2 gånger/vecka.

Referensintervall

Se svar.

Tolkning av svar

Påvisande av specifika IgG-antikroppar endast visar exponering till det testade antigenet med efterföljande immunreaktion. 

Typiska symtom, HRCT, bronkoskopi med BAL m.m. krävs ofta för slutlig diagnos.

Analyser

Specifika IgG Paneler 
Mögel Fågel IgG-Mögelpanel MP1 SFARA Farmers lung PRASP Aspergillus panel

P. chrysogenum

(P. notatum)

Undulatfjäder

P. chrysogenum

(P. notatum)

P. chrysogenum

(P. notatum)

A. fumigatus
C. herbarum Höns - kyckling fjäder C. herbarum
C. herbarum
A. niger
A.fumigatus Papegojafjäder A. fumigatus M. racemosus A. oryzae
M.racemosus Kanariefjäder C. albicans-ak(IgG) C.albicans A. flavus
C. albicans Duvfjäder

A.alternata

(A. tenuis)

A.alternata

(A. tenuis)

 

A.alternata

(A. tenuis)

Hönsserum   B. cinerea  
B. cinerea     R. nigricans  
R. nigricans Svin   A.pullulans  
A. pullulans Svin, seralbumin   M. faeni  
A. niger Svinepitel      
M. faeni        
Eurotium        
A. oryzae        
A. flavus        


Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng