Sök på hela webbplatsen

P- Etylenglykol, Västra Götaland

Indikation

Misstanke om intoxikation med etylenglykol.

 

Analyseras enbart i Skövde.

Har man inte tillgång till etylenglykol-analys kan ett skyhögt laktatvärde (vid cirkulatoriskt stabil patient), ett kraftigt förhöjt osmolalitetsgap och svårkorrigerad metabolisk acidos vara indirekta tecken på etylenglykolförgiftning.
Inkommer patienten i sent skede av etylenglykolförgiftningen där all etylenglykol redan är metaboliserat kan etylenglykolvärdet i serum vara lågt eller icke påvisbart.

Analysmetod

Gaskromatografi (GC)

Remiss

Västra Götaland, Skövde: Elektronisk remiss/beställning

Provtagning

Obs! Punktionsstället får inte tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Proppen får INTE tas av!

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn (t.ex. fredag-måndag).

Proppen får ej tas av för att förhindra avdunstning av alkoholen.

Primärröret transporteras till laboratoriet kylt eller i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Analys utförs endast på Unilabs Centrallaboratoriet i Skövde.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärde: < 1 mmol/L

Tolkning av svar

Etylenglykol används framför allt i kylarvätska och är i och för sig inte giftig. Efter förtäring upptas den snabbt från mag-tarmkanalen och omsätts snabbt i kroppen till toxiska metaboliter bl a glykolat. Viss blodgasapparatur kan inte skilja laktat från glykolat; ett högt blodgaslaktatvärde kan således vara ett indirekt tecken på etylenglykolförgifting.

Efter intag av etylenglykol uppstår gastrointestinala och CNS symtom vilka efter ca 12 timmar övergår till uttalad metabolisk acidos, hyperventilation och påverkan av medvetandet. Efter ca 24-72 timmar tillkommer symtom från njurarna, hjärnödem och cirkulationssvikt.

Vid samtidigt intag av etanol fördröjs symtomen av etylenglykolförgiftningen.

Plasmakoncentrationer på 10 mmol/L tolkas som allvarlig förgiftning. Genom den snabba omsättningen till metaboliter sjunker serumnivåerna dock snabbt under sjukdomsförloppet och återspeglar inte alltid allvaret av förgiftningen.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-16

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng