Sök på hela webbplatsen

P-Etylenglykol

Indikation

Misstanke om intoxikation med etylenglykol.

Analysmetod

Stockholm, Sörmland: Enzymatisk metod.

Västra Götaland: Gaskromatografi (GC).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1.

Provtagning

Obs! Punktionsstället får inte tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering

Förvaring/transport

Proppen bör ej tas av för att förhindra avdunstning av alkoholen.

Primärröret transporteras till laboratoriet kylt eller i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärde: < 1 mmol/L

Tolkning av svar

Etylenglykol finns framför allt i kylarvätska. Efter intag upptas substansen snabbt från mag-tarmkanalen och omsätts i kroppen till toxiska metaboliter, bl.a. glykolat. (Viss blodgasapparatur kan inte skilja laktat från glykolat; ett högt laktatvärde kan därför vara ett indirekt tecken på etylenglykolförgifting.)

Efter intag av etylenglykol uppstår gastrointestinala och CNS symtom, vilka efter ca 12 timmar övergår till uttalad metabolisk acidos, hyperventilation och påverkan av medvetandet. Efter ca 24-72 timmar tillkommer symtom från njurarna, hjärnödem och cirkulationssvikt.

Vid samtidigt intag av etanol fördröjs symtomen av etylenglykolförgiftningen.

Genom den snabba omsättningen till metaboliter sjunker dock nivåerna snabbt under sjukdomsförloppet och därför återspeglas inte alltid allvaret av förgiftningen i koncentrationen av etylenglykol.

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-04-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng