Sök på hela webbplatsen

LKM-1 (Liver Kidney Microsome type-1) antikroppar (IgG), serologi

Indikation

Utredning av kronisk leversjukdom, misstanke om autoimmun hepatit.

Analysmetod

Immunfluorescens

Vid positiva och tveksamma fall sker kompletterande analys med annan metod (immuno-blot) som utförs av externt lab. 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss Allmän (Västra Götaland/Sörmland) alt. Laboratorieremiss 1, annan analys.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla. 

Svarsrutiner

Analys utförs 1 - 2 ggr/vecka.

Tolkning av svar

Positivitet indikerar autoimmun hepatit typ 2 men kan även ses vid hepatit C. 

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-02-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng