Sök på hela webbplatsen

Erc(B)- MCHC (medelkoncentrationen av hemoglobin i erytrocyter) / Stockholm

Indikation

Ingår i B-Blodstatus för Stockholm.

Analysmetod

Cellräknare.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Provet bör analyseras inom 24 timmar.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
Erc(B)- MCHC Vuxna KM 317 357 g/L
  Barn:        
  <1 dag KM 320 360  
  2 - 6 dgr KM 270 340  
  7 dgr - 3 mån KM 280 350  
  3 - 12 mån KM 290 350  
  1 - 6 år KM 290 360  
  6 - 10 år KM 300 360  
  10 - 15 år KM 310 360  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-10-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng