Sök på hela webbplatsen

Csv- NeurofilamentL (Csv-NFL)

Indikation

Hjärnskademarkör.


Se även medicinsk artikel "Laboratoriediagnostik vid Alzheimers sjukdom".

Analysmetod

ELISA-metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss.

Stockholm och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland:  Laboratorieremiss Allmän 

 

Ange provtagningstid på remissen.

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock, minst 2 mL.

OBS! Viktigt att plasten är av polypropylen (PP).

Förvaring/transport

Transporteras snarast till laboratoriet.

Provet ska komma till laboratoriet senast dagen efter provtagning.

Om provet inte anländer till laboratoriet inom 24 h skall provet centrifugeras före transport. Centrifugerad likvor fryses i kryorör, portionerna skickas frysta. Proverna får inte tinas. Undvik att skicka proverna över en helg.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 ggr/månad.

Referensintervall

Åldersberoende

    < 30 år         < 380 ng/L

30 - 39 år          < 560 ng/L

40 - 59 år          < 890 ng/L

    > 59 år        < 1850 ng/L

Tolkning av svar

Neurofilament är neuronens intermediärfilament, uppbyggda av tre olikstora proteiner, varav det mindre, NFL(neurofilament light) är det viktigaste intermediärfilamentet för upprätthållande av neuronal stabilitet och integritet. Neurofilamenten är särskilt kraftigt uttryckt i grova myeliniserade axoner subkortikalt och i långbanor som pyramidbanan.

NFL är en markör för neuronal/axonal skada och förhöjda halter i cerebrospinalvätska ses såväl vid akuta skador, som stroke, som vid kroniska degenerativa sjukdomar, t ex ALS, MS, atypiska parkinsonliknande sjukdomar och demenssjukdomar.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng