Sök på hela webbplatsen

S- Somatotropin (GH, Tillväxthormon, Growth Hormone)

Indikation

Misstanke/uppföljning av brist- eller överproduktion av Somatotropin (tillväxthormon).  

Misstanke om hypofysfunktionsrubbning.

Det fordras stimulations- resp. hämningstester och/eller upprepande prover under dygnet p.g.a. pulsatil insöndring av Somatotropin.

Som regel sker samtidigt provtagning av IGF-1.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt prov kan förvaras och skickas kylt i max 48 timmar.

Vid längre tids förvaring ska serum frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Obs! Kunder som skickar prover till Unilabs Huvudsta: provet måste vara avhälld och fryst innan transport!

Svarsrutiner

Analys utförs 2 - 3 ggr/vecka.

Referensintervall

Referensintervall saknas.

Omräkningsfaktor:

Gammal enhet (mIU/L) x 0,333 = Ny enhet (µg/L)

Tolkning av svar

Somatotropin (GH) insöndras pulsatilt – enstaka bestämningar av Somatotropin har således ringa intresse. IGF-1 är en bra markör som återspeglar Somatotropinsekretion under dygnet, då IGF-1 inte utsöndras pulsatilt.

Nivåerna bedöms mot bakgrund av klinisk bild och/eller i samband med stimulerande eller hämmande tester.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng