Sök på hela webbplatsen

S- Teofyllin

Indikation

Läkemedelsanalys.

Teofyllin används vid akut lungödem och bronkialastma samt vid neonatala apnéer.

Analysmetod

Latexförstärkt immunoturbidimetrisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

Provtagning

Provet tas före morgondos.

 

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

 

Ange på remissen:

- Provtagningsdatum och klockslag.

- Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för senaste dos, datum för dosjustering).

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Sörmland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Terapeutiskt riktområde: (steady state; dalvärde; depottablettbehandling) 28-67 µmol/L. För intravenös behandling anges 28-110 µmol/L. Serumkoncentrationen bör aldrig överstiga 110 μmol/L på grund av risken för intoxikation, se fass.se.

 

Risk för toxiska effekter vid serumkoncentration >110 µmol/L. Vid seumkoncentrationer >140 µmol/L ökar risken påtagligt för allvarliga takyarytmier och krampanfall, se fass.se

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-05-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng