Sök på hela webbplatsen

S- Teofyllin

Indikation

Läkemedelsanalys.

Teofyllin används vid akut lungödem, bronkialastma och neonatala apnéer.

Vid alltför höga koncentrationer finns det risk för mycket allvarliga kardiovaskulära biverkningar.

Analysmetod

Latexförstärkt immunoturbidimetrisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

Provtagning

Provet tas före morgondos.

 

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

 

Ange på remissen:

- Provtagningsdatum och klockslag.

- Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för senaste dos, datum för dosjustering).

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Sörmland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Terapeutiskt intervall:

28 - 110 µmol/L

 

Toxisk koncentration >110 µmol/L

 

Se även FASS!

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng