Sök på hela webbplatsen

Pt(U)- Urea

Indikation

Mycket begränsat värde inom klinisk diagnostik.

Analysmetod

Enzymatisk, fotometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Dygnsmängd urin samlas i plastflaska/dunk utan tillsats.

Ange den noga uppmätta dygnsmängden urin på remissen (om uppgift saknas besvaras provet med koncentration (mmol/L) utan angivande av referensintervall).


Skicka 5 mL av den välblandade dygnsmängden i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Förvaras i kyla under uppsamlingstiden.

Urinprov är hållbart 2 dagar i rumstemperatur eller 7 dagar i kyla.

Svarsrutiner

Stockholm: Analys utförs dagligen.

Sörmland och Västra Götaland: Analys utförs vardagar.

Referensintervall

330 - 580 mmol/d

U-Urea påverkas bl a av proteinrik föda. Referensintervallet gäller vid normalkost.

Tolkning av svar

Höga värden kan ses vid ökad produktion av urea.

Låga värden kan ses vid minskad produktion och minskad utsöndring.


Se P-Urea.

 

Beräkningsformel:

Pt(U)- Urea (mmol/dygn) = U-Urea (mmol/L) x dygnsvolym (L/dygn).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng