Sök på hela webbplatsen

Akut / dygnet runt - MRSA, VRE, Norovirus (Calici), SARS-CoV-2/Influensa/RSV på Capio S:t Görans sjukhus

Indikation

En snabbdiagnostik med tillgänglighet dygnet runt är viktig för att hantera patienter t ex vid inläggning på sjukhus, inför planering av operation, behandling och att minska spridning av smitta i vården.

För att ge ett snabbt provsvar och att utöka service och tillgänglighet har Unilabs laboratoriemedicin infört AKUT MRSA, VRE, Norovirus (Calicivirus), SARS-CoV-2/Influensa A/Influensa B/RSV analyser med en svarstid på 2 timmar.

Servicen är tillgänglig alla dagar dygnet runt vid Capio S:t Görans Sjukhus.

Dessa analyser utförs även med rutinmetoder med en svarstid på 2-4 dagar (se separata anvisningar) som körs dagtid och endast vardagar vilket kan förlänga svarstider på helger.

Analysmetod

Analyserna utförs med realtids-PCR på GeneXpert.

Analysfrekvens: akut, dygnet runt

Remiss

För Capio S:t Görans sjukhus beställs analyserna via Klinisk kemis elektroniska beställningskatalog. Kryssa för önskad analys Akut MRSA, Akut VRE, Akut Norovirus eller Akut Influensa. SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RSV ingår i Influensa paketet.

 

För övriga vårdenheter med avtal för dessa analyser beställs via Laboratorieremiss Allmän

OBS, denna pappersremiss är en webbremiss som fylls i på skärmen och sedan skrivs ut.

Fyll i patientidentitet, beställare, provtagningsdatum och provmaterial (provet utgörs av). Under önskad undersökning ange alltid AKUT analys GeneXpert och vilken analys som önskas från nedanstående meny:

- AKUT Norovirus (Calicivirus)

- AKUT SARS/Influensa (SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B och RSV)

- AKUT  MRSA

- AKUT VRE

Information om hur du märker provet, klicka på Läs mer

Läs mer


Alternativt 1: Laboratorieremiss Allmän och provtagningsrören märks med etiketter från Laboratorieremiss 1. Ange provtyp på etiketten t.ex. svalg. Laboratorieremiss 1 kasseras efter märkningen.

Alternativt 2: Provtagningsrören märkas med patientens namn och personnummer eller om personnumret inte är känt, med reservnummer. Ange provtyp på etiketten t.ex. svalg.  Använd om möjligt etiketter utskrivna från journalsystemet.

Provtagning

AKUT MRSA (3 prover/analys)

Provtyp* Provtagningsmateriel Provtagning
Svalg Universellt eSwab
(rosa kork)
Tag provet från bakre svalgvägg.
Yttre näsgång Provtagningspinnen förs in i näsöppningen och roteras mot näsväggen.
Perineum Rotera pinnen ordentligt i området framför anus.

  * Analysen utförs inte på andra provtyper.

  

 

AKUT VRE

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Feces, rectum Universellt eSwab
(rosa kork)
Provtagningspinnen doppas i feces alt. för in provtagningspinnen ett par cm i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.

 

 

 AKUT Norovirus typ GI och typ GII (Calicivirus)

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Feces (utan tillsats) Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats) Provtagning bör ske så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.
Prov tas från feces, alternativt prov från rektum framför prov från kräkningar.

 

 

AKUT SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RSV

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Universellt eSwab
(blå kork)
 
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen. Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska. Skaka av pinnen kraftigt i röret. Ta ur pinnen och kasta den. Skruva på korken.
Förvaring/transport

Gäller för Capio S:t Görans sjukhus

- När dessa akutbeställda prover lämnas till laboratoriet skall de alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka i AKUT markerat provställ. Vid tveksamhet fråga gärna laboratoriets personal.
- Lämnas dessa akutbeställda prover på fel ställe är det stor risk att de behandlas som mikrobiologiska rutinanalyser. Detta kan innebära stora fördröjningar av provsvaren.

 

OBS! Vid fel provtagningsmaterial eller fel remiss kan analysen inte utföras.

Svarsrutiner

Kvalitativt svar. För respektive agens anges PÅVISAD/ ej påvisad/ ej bedömbar.

Provet besvaras elektroniskt. Telefonsvar kan lämnas på begäran.


Svarstid:

- Alla negativa provsvar: 2 timmar.

- Positiva svar för SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B, RSV och Norovirus: 2 timmar

- Positiva svar för MRSA och VRE: 2 timmar för preliminärsvar. 2-4 dagar för slutsvar med resistensbestämningar.

 

OBS! Om inget slutsvar kan ges inom angiven tid kommer analysen preliminärsvaras med texten ”Svarstiden fördröjd pga. tekniska problem”. Slutsvar skickas då problemet är löst. Detta fel kan bero på provets karaktär eller att provet innehåller inhiberande substanser vilket kan kräva att provet analyseras ytterligare en gång.

MRSA och VRE är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Influensa ska endast anmälas av laboratorium.

SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-05-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng