Sök på hela webbplatsen

Akut / dygnet runt - SARS CoV-2, COVID-19

Analysnamn nasofarynx: NPH-SARS-CoV-2, akut

Analyskod: NPHCOV2

Indikation

Indikation för akut/dygnet runt analys är misstanke om COVID-19 sjukdom hos sjukhusvårdad patient (t.ex. IVA-patient) där man bedömer att svar krävs snarast (inom 2 timmar).

Sörmland: För fördjupad information kring indikation för provtagning, klicka här.

 

Analys för SARS CoV-2, utförs även med rutinmetod med en svarstid på 0-4 dagar (se separata anvisningar).

 

Läs mer


 

SARS CoV-2 är ett coronavirus, släkte betacoronavirus, som ger sjukdomen Covid-19. Coronavirus är en stor virusfamilj. Det finns minst hundratals coronavirus i djurvärlden. De kan orsaka sjukdom hos olika däggdjur och fåglar. Endast 7 stycken är kända hittills för att orsaka infektion hos människor. Framförallt handlar det om luftvägsinfektioner. Humana Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 ger oftast milda förkylningar och finns över hela världen. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kan ge svåra infektioner hos människor men finns oftast i begränsade exponeringsområden. Det första viruset döpt med etikett Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV) ger mycket svåra infektioner men har inte påträffats sedan många år.

Analysmetod

PCR för 2 olika målsekvenser (N2-gen, E-gen) 

 

Analysfrekvens

Stockholm och Västra Götaland

Dygnet runt, alla dagar.

 

Sörmland:

Mälarsjukhuset (Eskilstuna) och Nyköpings lasarett, analyser utförs alla dagar, dygnet runt.

Kullbergska sjukhuset Katrinehom, analyser utförs alla dagar kl 7-22.

Remiss

Elektronisk remiss.

Västra Götaland:
Elektronisk remiss i Melior. Analysen kan beställas av alla inom SkaS med tillgång till Melior.

 

Sörmland:
Elektronisk remiss i sjukvårdens journalsystem inom klinisk kemi. Analysen kan beställas av alla med tillgång till sjukvårdens journalsystem. För ytterligare information, klicka här.

 

Stockholm:
Elektroniskt remiss i Cosmic, Capio S:t Görans sjukhus.

Övriga vårdenheter med avtal för denna analys, beställs via pappersremiss  Laboratorieremiss Allmän

OBS! denna pappersremiss är en webbremiss som fylls i på skärmen och sedan skrivs ut.

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Med anledning av den begränsad mängden analyser i nuläget behöver beställningen att godkännas av infektionsbakjouren.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Pinnprov, Virocultrör (grön kork) eller provtagningsset, universellt eSwab (blå kork). Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av pinnen vid skåran.
Förvaring/transport

Förvaring: i kyl i väntan på transport.

Avspritat prov transporteras helst i skyddshylsa.

SkaS Skövde/Lidköping: Akutmärk provet med akutetikett. När dessa prover lämnas till laboratoriet skall de alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka samt kontakta personalen. Då luckan är stängd, använd kontaktrutiner för respektive ort (se info vid lucka) för att få kontakt med laboratoriets personal. Lämnas dessa prover på fel ställe är det stor risk att de behandlas som mikrobiologiska rutinanalyser. Detta kan innebära stora fördröjningar av provsvaren.

 

Om prov skickas från andra sjukhus, kontakta laboratoriets personal för att förvarna om att ett prov är på väg. Detta gäller både vid ordinarie transport och akut transport.

OBS! Vid fel provtagningsmateriel eller fel remiss kan analys inte utföras.

Svarsrutiner

Svarstid:

Elektroniskt svar lämnas inom ca 2 timmar efter provets ankomst till laboratoriet. Ytterligare svar lämnas enligt lokal överenskommelse.

Svarstext:
SARS-CoV-2 PÅVISAD /ej påvisad /ej bedömbart

Om inget slutsvar kan ges inom angiven tid kommer analysen preliminärsvaras med texten ”Svarstiden fördröjd pga tekniska problem”. Slutsvar skickas då problemet är löst. Detta fel kan bero på provets karaktär eller att provet innehåller inhiberande substanser vilket kan kräva att provet analyseras ytterligare en gång.

 

Vid ett slutsvar "ej bedömbart prov" rekommenderas att ta nytt prov för ny analys.

 

Vid "ej påvisad" eller "ej bedömbar" resultat och stark fortsatt misstanke om Covid-19 infektion rekommenderas nytt prov för analys med rutinmetoden taget helst från nedre luftvägar.

Tolkning av svar

Ett påvisat resultat uppfyller falldefinitionskriterier för bekräftat fall enligt Folkhälsomyndighetens definition.

Påvisat virus skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Negativt utfall utesluter inte infektion orsakad av SARS-CoV-2.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-09-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng