Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS-CoV-2-RNA) för Region Stockholm

Indikation

Vid misstanke om akut luftvägsinfektion covid-19. Provtagning utförs för att identifiera covid-19 hos patienter i behov av slutenvård på sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden och LSS-boenden.

 

Mer information se Smittskydd Stockholm.

 

För information angående egenprovtagning för personal enligt avtal se längst ner i denna anvisning.

Remiss

För Capio S:t Görans sjukhus beställs analyserna via Klinisk kemis elektroniska beställningskatalog. Kryssa för önskad analys Coronavirus SARS-CoV-2-RNA.

 

För övriga vårdenheter med avtal för den analys, beställs via pappersremiss  Laboratorieremiss Allmän

OBS! denna pappersremiss är en webbremiss som fylls i på skärmen och sedan skrivs ut.

Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA

 

Provlokalisation: Nasofarynx, Nasofarynxaspirat, BAL, Sputum, Trakealsekret.

 

För frysning av Blod/serum beställs: SARS-CoV-2-Ak-S.

Använd serumrör med gel vid provtagning.

OBS! Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19-positiv patient. Kontakta gärna virolog för diskussion.

Läs mer


 

För mer information se Karolinska Universitetssjukhuset

Provtagning

Ta endast 1 prov per patient. Nasofarynxprov tas som sekret (pinnprov, eSwab) eller som aspirat. Sputumprov och BAL prov tas vid symptom på nedre luftvägsinfektion.

Provet tas alltid som ett separat prov för Covid-19.

- nasofarynxsekret, Virusset, tunn eller nasofarynx eSwab blå.

- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter, Sterilt provrör.

- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör.

- sputum, Sputumburk.

- trakealsekret, Sterilt provrör

Förvaring/transport

Förvara provet kylt.

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs när provet skivas i transportlåda.

När provet skickas per post ska det alltid ligga i transporthylsa.

Läs mer


För mer information se Karolinska Universitetssjukhuset

Svarsrutiner

Analysen utförs dygnet runt, ingen förtur av prov är möjlig.

I nuläget är genomsnittlig svarstid cirka 10-12 timmar. Enstaka prover kan behöva analyseras om av tekniska skäl och då blir svarstiden cirka 17-20 timmar. 

Läs mer


För mer information se Karolinska Universitetssjukhuset

Egenprovtagning för personal

Provet tas som ett poolat prov för prioriterad personal inom sjukvård och äldreomsorg.

 

De som INTE provtas är:

- Symtomfria personer.

- Personer med lindriga symtom som inte behöver sjukhusvård.

 

Beställning 

För vårdenheter med avtal för den analys, beställs via pappersremiss  Laboratorieremiss Allmän

OBS! denna pappersremiss är en webbremiss som fylls i på skärmen och sedan skrivs ut.

  

Poolad provtagningsteknik:

Pinnprov, eSwab rosa

Läs mer


 

Steg 1: Ta näsprov först

 Provtagningspinnen förs in i näsöppningen ca 1-2 cm och roteras mot näsväggen.

Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Dra ut pinnen.

 

Steg 2: Ta svalgprov

- Använd samma pinne.

- Använd vid behov tungspatel/ficklampa.

- Roteras mot vardera tonsillen och för den upp och ner några gånger längs tonsillen i ca 5 sek. Undvik att beröra tungan.

 

Steg 3:

- Sätt ner pinnen i röret. 

- Bryt pinnen vid brytskåran och skruva på korken.

 

Förvaring/Transport

Förvara provet kylt i väntan på transport.

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov.

När provet skickas per post ska det alltid ligga i transporthylsa.

 

Svarsrutiner

Egen provtagning för personal: 1 dygn.

Skribent: Shah Jalal, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-04-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng