Sök på hela webbplatsen

Fecesodling, Stockholm

Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas och Plesiomonas.

Indikation

Gastroenterit.

Smittspårning och uppföljning.

Kontroll av livsmedelsarbetare efter utlandsresa.


Fecesprov undersöks rutinmässigt beträffande Salmonella, Shigella, Campylobacter och Yersinia.

Urval bland dessa kan beställas efter särskild överenskommelse (t.ex. vid hälsoundersökningar).

 

Aeromonas spp och Plesiomonas förknippas med diarrétillstånd t.ex. efter förtäring av förorenat dricksvatten eller livsmedel, framför allt fisk och skaldjur. De kan odlas fram vid allmän fecesodling.  

 

Vid frågeställning kolera eller förekomst av andra Vibrio arter v.g. ange detta tydligt på remiss.

 

Vid frågeställning EHEC och övriga patogena E. coli  analyseras provet med PCR-teknik för ett flertal virulensgener, se EHEC screen och övriga patogena E.coli.

  

För påvisande av Clostridioides difficile toxingen v.g. se laboratorieanvisning

Clostridioides (Clostridium) difficile toxingen DNA

Analysmetod

Odling.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange på remissen vilka analyser som önskas.

Ange på remissen om det föreligger inhemsk eller utlandssmitta, eventuell smittkälla samt om det är kontroll av känd smittbärare.


Om vibrioodling önskas, kontakta laboratoriet då snabb transport till laboratoriet ökar möjligheten till påvisning.

Provtagning

Pinnprov, se provtagningsmateriel

Efter tarmtömning förs pinnen in i rektum eller doppas i feces vid pottprov.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Ankomst till laboratoriet inom 24 timmar. 

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 dagar

Nyupptäckta salmonella och shigella telefonbesvaras.

Vid  inhemsk smitta av Salmonella skickas stammen för vidare typning.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-10-11

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng