Sök på hela webbplatsen

Fecesodling Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio / Västra Götaland

Indikation

Gastroenterit där man vill undersöka för Aeromonas, Plesiomonas och Vibrio.

Provtagning kan motiveras om andra orsaker till diarréen har uteslutits.

Anamnesuppgifter om t.e.x. förtäring av havsmat, skaldjur, kontakt med bräckt-, salt- eller förorenat vatten, egen brunn eller kontakt med vattenlevande djur kan förstärka indikationen.

Kompletterande odlingsmetod till "Fecespanel bakterier", se laboratorieanvisning.

Analysmetod

Odling

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange på remissen om det föreligger inhemsk eller utlandssmitta, eventuell smittkälla samt om patienten är känd smittbärare.

Vid frågeställning kolera eller förekomst av andra Vibrioarter, var god ange detta tydligt på remissen.

Om vibrioodling önskas, kontakta laboratoriet då snabb transport till laboratoriet ökar möjligheten till påvisning.

Provtagning

Avföringsprov, feces

Pinnprov, provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork), se bild och hantering.

Efter tarmtömning förs pinnen in i rektum eller doppas i feces vid pottprov. Rotera pinnen i avföringen. Ta ej mer än vad pinnen får med upp. Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret. Skruva på locket ordentligt.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Ankomst till laboratoriet inom 24 timmar.

Skickas i rumstemperatur eller kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 4 dagar

Bland Vibrio-fynd som kan förekomma i feces är det endast fynd av Vibrio cholerae (toxinbildande eller med toxingen) som är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen. Andra Vibrio-arter är inte anmälningspliktiga om de hittas i feces.

Nya fall av anmälningspliktiga Vibrio cholerae telefonbesvaras. 

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng