Sök på hela webbplatsen

PAM-50

Indikation

Genexpressionsanalys utförs vid fall av bröstcancer hos kvinnor > 50 år med lymfkörtelnegativ, ER-positiv, HER2-negativ bröstcancer där det finns osäkerhet kring tumörens riskkategorisering inför val av cytostatikabehandling.

Analysmetod

Genexpressionsanalys.

Remiss

För kliniker; begäran enligt överenskommelse med lokal patologiavdelning
För patologiavdelning; Använd remiss Molekylärpatologi PAM50 

Förutom sedvanliga uppgifter skall följande anges: PADnummer och klossidentitet, tumöryta (mm2),tumörens celltäthet (%), Antal positiva körtlar samt brutto tumörstorlek (cm).

Provtagning

Analys utförs på paraffinbäddat material fixerat i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Välj det FFPE-tumörblock som har den största ytan med livskraftig invasiv bröstcancer. Gör ett nytt snitt, färga med Htx rutinfärgning och markera tumörområdet på glaset. Skicka både kloss och tumörmarkerat glas för analys. Efter analys återsänds klossen och Htx-glaset till insändande avdelning.

Förvaring/transport

Transport kan ske i rumstemperatur. Vid temperatur över 25 °C rekommenderas kyltransport. Provet kan skickas alla dagar i veckan till nedanstående adress:

 

Unilabs
Klinisk Patologi/Molekylärpatologi
Anderstorpsvägen 16, 2 tr
171 54 SOLNA

Svarsrutiner

Proverna analyseras initialt två gånger i veckan. Själva analysen tar minst tre dagar att utföra så beräkna minst sju dagars svarstid från dagen när provet registrerats på laboratoriet.

Skribent: Charlotte Örndal, Läkare, Unilabs Patologi Redaktör: Ewa Berggren, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-25

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng